Nowe obowiązki VAT-owców

W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku VAT wprowadzono nową strukturę pliku JPK_VAT. Ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia (kody GTU), które od 1 października 2020 r. stają się obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku VAT

W przypadku sprzedaży niżej wymienionych towarów lub usług konieczne jest nadanie danym transakcjom odpowiednich kodów GTU. Z przepisów nie wynika konieczność nadawania ich bezpośrednio w fakturze sprzedażowej, natomiast stanowi to dobrą praktykę oraz ułatwia współpracę podczas księgowania danej faktury. W związku z tym w przypadku wyżej wymienionych transakcji rekomendujemy wpisywanie ich również na fakturze VAT.

Wykaz towarów i usług, które w ewidencji sprzedaży nowego JPK_VAT muszą być oznaczone specjalnym kodem GTU to:

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Chodzi o następujące wyroby:

1) Alkohol etylow

2) Piwo

3) Wino

4) Napoje fermentowane

5) Wyroby pośrednie wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% 

GTU_02

Dostawa towarów:

1) Benzyna oraz paliwa silnikowe

2) Gaz

3) Olej

4) Paliwa ciekłe

6) Biopaliwa ciekłe

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych,

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa Odpadów:

1) Wraki

2) Odpady

3) Surowce wtórne

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, m.in. tj:

1) tonery bez głowicy 

2) kasety z tuszem 

3) folia typu stretch

4) procesory 

5) komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

6) dyski twarde (HDD)

7) dyski twarde (SSD)

8) telefony komórkowe

9) konsole do gier wideo

10) paraty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

GTU_07

Dostawa:

1) Pojazdów silnikowych

2) Części i wyposażenie pojazdów

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej m.in.:

1) transport drogowy towarów

2) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

3) usługi związane z przeprowadzkami

4) magazynowanie i przechowywanie towarów 

Niestety obowiązek dokładnego określenia transakcji leży po stronie przedsiębiorcy. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy cały czas do dyspozycji.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami, a my Ci wszystko dokładnie wytłumaczymy